/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.

about

Aquests directes van ser grabats per Martí (Crocanti) al concert "Kleiner Konzerte 03" que va tenir lloc el 20 de juny de 2014 a les 19:30 en el Kleiner Salon (Manteufelstrasse 42, Berlin), el qual va comptar amb el següent line-up:

Ю Palou&Müller: (Theometrica) // sound sculpture-installation

Ю Martí Guillem : (Crocanti) // live lo-fi, circuitbending

Ю Oscar Martin : (Noish) // diy Code

Ю Scott Sinclair : digital noise +vox

+ Informació a pinpanpunfest.wordpress.com/extra/kle

credits

released October 6, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Sͤeͤtͤ dͤeͤ Dͤaͤdͤaͤ Barcelona, Spain

P͆e͆t͆i͆t͆ s͆e͆g͆e͆l͆l͆ s͆e͆n͆s͆e͆ à͆n͆i͆m͆ d͆e͆ l͆u͆c͆r͆e͆ q͆u͆e͆ p͆u͆b͆l͆i͆c͆a͆ i͆ e͆d͆i͆t͆a͆ d͆i͆f͆e͆r͆e͆n͆t͆s͆ m͆o͆g͆u͆d͆e͆s͆ i͆ s͆e͆g͆u͆e͆i͆x͆ u͆n͆a͆ f͆i͆l͆o͆s͆o͆f͆i͆a͆ "͆F͆e͆s͆-͆h͆o͆ T͆u͆ M͆a͆t͆e͆i͆x͆/͆a͆"͆

contact / help

Contact Sͤeͤtͤ dͤeͤ Dͤaͤdͤaͤ

Streaming and
Download help